FULL MENU
missing picture

Vietnam Airsport Academy


Managed by Tan Cao
Created by Tan Cao

Appi school Since 2023

DESCRIPTION

VNAA là trường đào tạo dù lượn đầu tiên của Việt Nam đạt được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn huấn luyện của APPI. Tại VNAA chúng tôi luôn chú trọng trong việc cải tiến giáo trình, áp dụng các thực hành tốt trên thế giới để giúp học viên có thể tiến bộ nhanh và bay an toàn.

CONTACT

0974393511 / 0866931077
42 Ngo Quang Huy Street, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
70000 Ho Chi Minh


http://www.vn-airsport.org

SERVICES

- course
- maintenance
- tandem

- Repair service Check service

ACTIVITIES

- paragliding
- Technician

EVENTS

No events scheduled

From 23 to 07 April 2024Finished APPI 1 - K17 VNAA : Tan Cao 43505 Viet NamNone (See more)
From 04 to 10 March 2024Finished APPI 2 - 012024 : Tan Cao 43505 Viet NamNone (See more)